وب سایت رسمی
هیئت فوتبال حوزه شمال غرب تهران

ورود به سامانه الکترونیکی هیئت
Football Tehran North West
F T N W . I R

وب سایت رسمی
هیئت فوتبال حوزه شمال غرب تهران

ورود به سامانه الکترونیکی هیئت
Football Tehran North West
F T N W . I R
برای استفاده بهتر از سایت از برنامه Google Chrome استفاده کنید


در صورت عدم نمایش برنامه ها و جداول صفحه را refresh یا از کیلد f5 استفاده نمایید
برای استفاده بهتر از سایت از برنامه Google Chrome استفاده کنید


در صورت عدم نمایش برنامه ها و جداول صفحه را refresh یا از کیلد f5 استفاده نمایید
برای استفاده بهتر از سایت از برنامه Google Chrome استفاده کنید


در صورت عدم نمایش برنامه ها و جداول صفحه را refresh یا از کیلد f5 استفاده نمایید
برای استفاده بهتر از سایت از برنامه Google Chrome استفاده کنید


در صورت عدم نمایش برنامه ها و جداول صفحه را refresh یا از کیلد f5 استفاده نمایید
V

وب سایت رسمی
هیئت فوتبال حوزه شمال غرب تهران

ورود به سامانه الکترونیکی هیئت
Football Tehran North West
F T N W . I R

دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگری


دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگری


دریافت فرم رضایت نامه بازیکن آزاد

دریافت فرم فسخ قرارداد

دریافت فرم انتقال موقت

دریافت فرم ثبت نام دوره مربیگریلیست اسامی محرومین امید هفته ششم

اطلاعیه

هیئت فوتبال شمالغرب تهران جهت برگزاری کلاس مربیگری فوتبال درجه D و C آسیا زیر نظر کمیته آموزش فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ویژه مربیان فعال تهران از تاریخ 93/1/20 جهت شرکت در کلاس مربیگری ثبت نام به عمل می آورد

محل ثبت نام :زیر پل حافظ ، ورزشگاه حیدرنیا هیئت فوتبال شمالغرب

مسئول کمیته آموزش هیئت فوتبال شمالغرب :
شیرزاد قائم پناه
اطلاعیه

هیئت فوتبال شمالغرب تهران جهت برگزاری کلاس مربیگری فوتبال درجه D و C آسیا زیر نظر کمیته آموزش فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ویژه مربیان فعال تهران از تاریخ 93/1/20 جهت شرکت در کلاس مربیگری ثبت نام به عمل می آورد

محل ثبت نام :زیر پل حافظ ، ورزشگاه حیدرنیا هیئت فوتبال شمالغرب

مسئول کمیته آموزش هیئت فوتبال شمالغرب :
شیرزاد قائم پناه
اطلاعیه

هیئت فوتبال شمالغرب تهران جهت برگزاری کلاس مربیگری فوتبال درجه D و C آسیا زیر نظر کمیته آموزش فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ویژه مربیان فعال تهران از تاریخ 93/1/20 جهت شرکت در کلاس مربیگری ثبت نام به عمل می آورد

محل ثبت نام :زیر پل حافظ ، ورزشگاه حیدرنیا هیئت فوتبال شمالغرب

مسئول کمیته آموزش هیئت فوتبال شمالغرب :
شیرزاد قائم پناه
اطلاعیه

هیئت فوتبال شمالغرب تهران جهت برگزاری کلاس مربیگری فوتبال درجه D و C آسیا زیر نظر کمیته آموزش فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ویژه مربیان فعال تهران از تاریخ 93/1/20 جهت شرکت در کلاس مربیگری ثبت نام به عمل می آورد

محل ثبت نام :زیر پل حافظ ، ورزشگاه حیدرنیا هیئت فوتبال شمالغرب

مسئول کمیته آموزش هیئت فوتبال شمالغرب :
شیرزاد قائم پناه
جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات
قابل توجه مدیران و سرمربیان تمام رده های سنی فوتبال در حوزه شمالغرب
جلسه عمومی و هماهنگی برگزاری مسابقات فوتبال فصل 93-94 در روز چهار شنبه 1393/2/10 ساعت 17
محل برگزاری : اداره ورزش و جوانان شمالغرب تهران
حضور یک نماینده از طرف باشگاه الزامیست
صفحه اطلاع رسانی
جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات
قابل توجه مدیران و سرمربیان تمام رده های سنی فوتبال در حوزه شمالغرب
جلسه عمومی و هماهنگی برگزاری مسابقات فوتبال فصل 93-94 در روز چهار شنبه 1393/2/10 ساعت 17
محل برگزاری : اداره ورزش و جوانان شمالغرب تهران
حضور یک نماینده از طرف باشگاه الزامیست
صفحه اطلاع رسانی
جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات
قابل توجه مدیران و سرمربیان تمام رده های سنی فوتبال در حوزه شمالغرب
جلسه عمومی و هماهنگی برگزاری مسابقات فوتبال فصل 93-94 در روز چهار شنبه 1393/2/10 ساعت 17
محل برگزاری : اداره ورزش و جوانان شمالغرب تهران
حضور یک نماینده از طرف باشگاه الزامیست
صفحه اطلاع رسانی
جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات
قابل توجه مدیران و سرمربیان تمام رده های سنی فوتبال در حوزه شمالغرب
جلسه عمومی و هماهنگی برگزاری مسابقات فوتبال فصل 93-94 در روز چهار شنبه 1393/2/10 ساعت 17
محل برگزاری : اداره ورزش و جوانان شمالغرب تهران
حضور یک نماینده از طرف باشگاه الزامیست
صفحه اطلاع رسانی